Privacy Verklaring

Contactgegevens
:
Verpakte Lucht | Trommelstraat 94 | 1312 WH | Almere
E: verpaktelucht@gmail.com
T: 06-23917878
Contactpersoon: Nelleke de Vries
KvK: 53058917

Bij Verpakte Lucht realiseren wij ons dat Privacy heel belangrijk is. Wij nemen jouw privacy heel serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Verpakte Lucht. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier van onze website:
– Je naam
– Je E-mailadres

De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonlijke informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van deze gegevens bij Verpakte Lucht is standaard 7 jaar. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Verpakte Lucht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het correct afhandelen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website.

In het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van onze diensten, dan vragen wij -en verwerken wij de data-waarin eveneens jouw:
– Adresgegevens (voor vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten)
– Telefoonnummer (om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)
– Bankrekeningnummer (om jou correct te kunnen factureren)
– Als relatie van verpakte lucht sturen wij je zo nu en dan een nieuwsbrief indien je hebt aangegeven deze te willen ontvangen

Hoe lang bewaren wij onze data
Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan Verpakte Lucht doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. 

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van Verpakte Lucht vind je de mogelijkheid om je met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrief. Je mist dan natuurlijk wel onze actie aankondigingen of evenement informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Verpakte Lucht dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Verpakte Lucht op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

Verpakte lucht gebruikt alleen technische ofwel functionele cookies. Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website.
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

SocialMedia Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Verpakte Lucht heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen. Deze vind je hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden 
Verpakte Lucht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten (zoals nieuwsbrieven verzending). Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanteren als bij Verpakte Lucht. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van Verpakte Lucht

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Verpakte Lucht bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die u zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
 
Neem dan gerust contact met ons op via verpaktelucht@gmail.com. We zullen dan onmiddellijk voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Vragen? Gewoon even mailen naar verpaktelucht@gmail.com of bellen met 06-23917878

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 24 mei 2018